ANA SƏHİFƏ → Əsasnamə

AMEA Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinin Əsasnaməsi

 1. Ümumi müddəalar

1.1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Beynəlxalq əlaqələr İdarəsi (bundan sonra – İdarə) elm, təhsil və digər fəaliyyət sahələrində xarici ölkələrin elmlər akademiyaları, beynəlxalq təşkilatlar və xarici şirkətlər ilə əməkdaşlıq istiqamətində AMEA səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün yaradılmış Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının struktur bölməsidir.

1.2. İdarə öz fəaliyyətində birbaşa olaraq AMEA-nın prezidenti və xarici əlaqələrin inkişafına dair məsələlərə nəzarət edən AMEA-nın vitse-prezidentinə tabedir.

1.3. İdarə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, qanunları, normativ hüquqi aktları və bu əsasnaməni rəhbər tutur.

1.4. Təyin olunmuş tapşırıqların icrası zamanı İdarə AMEA-nın, respublikanın, eləcə də beynəlxalq təşkilatların digər bölmələri ilə qarşılıqlı fəaliyyətə əsaslanır.

1.5. İdarə AMEA-nın qərarı ilə yaradılır və ləğv edilir.

1.6. İdarənin saxlanılması üçün xərclər AMEA-nın büdcəsi hesabına maliyyələşdirilir.

     

       2. İdarənin əsas fəaliyyəti

2.1. AMEA-nın rəhbərliyi tərəfindən müəyyən olunan xarici tərəfdaşlarla prioritet istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın həyata keçirilməsi.

2.2. AMEA-nın xarici əlaqələr üzrə konsepsiyasının hazırlanması və həyata keçirilməsi.

2.3. AMEA-nın beynəlxalq elmi mühitdə müsbət imicinin formalaşdırılması.

2.4. AMEA rəhbərliyinin, institutların və digər bölmələrinin xarici əlaqələrə dair məsələlər üzrə analitik-məlumatlar ilə təmin edilməsi.

2.5. AMEA rəhbərliyinin, instututların və digər bölmələrinin beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqələrinin təmin edilməsi.

2.6. Beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində AMEA-nın institut və bölmələrinin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi.

2.7. İnnovativ elmi-tədqiqat layihə və proqramlarının həyata keçirilməsi üçün investisiya və xarici qrantların cəlb edilməsi.

2.8. AMEA-nın xarici iqtisadi fəaliyyəti sahəsində məsləhətləşmələrin aparılması.

                           

          3. İdarənin əsas vəzifələri

3.1. Qlobal və milli elmin prioritetlərinə uyğun olaraq xarici ölkələrin elmi müəssisələri, beynəlxalq  təşkilatlar və xarici şirkətlərlə əməkdaşlığın inkişafına dair AMEA rəhbərliyinə tövsiyyə və təkliflər verir.

3.2. AMEA-nın xarici ölkələrin elmi müəssisələri, beynəlxalq təşkilatlar və xarici şirkətlərlə əməkdaşlığı haqqında informasiyanın toplanması və analitik təhlilini həyata keçirir.

3.3. Xarici ölkələrin elmi müəssisələri, beynəlxalq təşkilatlar və xarici şirkətlərlə elm sahəsində tərəfdaşlıq qurmaq işini təşkil edir.

3.4. Öz səlahiyyətləri daxilində xarici ölkələrin elmi müəssisələri, beynəlxalq təşkilatlar və xarici şirkətlərlə elm sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, birgə tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsində iştirak edir.

3.5. Beynəlxalq təşkilatlar və assosiasiyaların (ittifaqlar, assosiasiyalar, konqreslərin) işində iştirak edir və qarşılıqlı fəaliyyət göstərir, şəhərin sosial-iqtisadi inkişafına yönəlmiş birgə fəaliyyət və beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsini təmin edir.

3.6. AMEA ilə xarici ölkələrin elmi müəssisələri, beynəlxalq təşkilatlar və xarici şirkətlər arasında əməkdaşlıq məsələlərinin inkişafına dair seminarlar, simpozium və konfransların təşkilində köməklik edir.

3.7. AMEA-nın institutları və digər bölmələri tərəfindən təşkil edilən beynəlxalq sərgi, seminar, konfrans və forumlarda xarici nümayəndələrinin iştirakını təmin edir.

3.8. AMEA-nın institutları və digər bölmələri ilə xarici ölkələrin elmlər akademiyaları, beynəlxalq təşkilatlar və xarici şirkətlər arasında elm sahəsində əməkdaşlığa dair müqavilələr, sazişlər, protokol, memorandum və digər sənədlər hazırlayır.

3.9. AMEA-nın institut və digər bölmələrinin iştirakı ilə həyata keçirilə biləcək beynəlxalq fondlar və qrantların axtarış və seçilməsini həyata keçirir.

3.10. Azərbaycan ərazisində yerləşən xarici dövlətlərin səfirlikləri və konsulluq xidmətləri, eləcə də xarici nümayəndələri ilə əlaqələri həyata keçirir.

3.11. Xarici əlaqələrin inkişafına cavabdeh olan Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı qurumları ilə əməkdaşlıq edir.

3.12. AMEA-nın xarici əlaqələrinin inkişafına dair mətbuat üçün materiallar hazırlayır.

3.13. AMEA-nın xarici əlaqələrinin inkişafına dair bölmələrə gələn xarici nümayəndə heyətlərinin qəbulunu təşkil edir.

3.14. Öz səlahiyyətləri daxilində, institut və digər bölmələrə gələn xarici nümayəndə heyətlərinin qəbulunu təşkil edir.

3.15. Xarici əlaqələrinin həyata keçirilməsində İnstitut və digər bölmələrə, o cümlədən ayrı-ayrı alimlərə məsləhətlər verir, yardım edir.

3.16. AMEA-nın institut və digər struktur bölmələrinin əməkdaşlarının və nümayəndə heyətlərinin xarici ezamiyyətləri ilə əlaqədər sənədləri rəsmiləşdirir, eləcə də və rəsmi və işgüzar səfərlərə dair hesabatların qəbulunu həyata keçirir.

3.17. AMEA-nın institut və digər bölmələrinə xaricdən daxil olan rəsmi sənəd və şərhlərin xarici dillərə tərcümə edilməsi həyata keçirir.

 

 4. İdarənin Hüquqları

İdarə öz səlahiyyətləri daxilində aşağıdakı hüquqlara malikdir:

4.1. İdarənin vəzifə və funksiyalaraını yerinə yetirmək üçün zəruri olan informasiya və sənədlərin AMEA-nın institut və digər bölmələrinin rəhbərlərindən tələb etmək.

4.2. İdarənin səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə tövsiyələr hazırlamaq.

4.3. İdarənin səlahiyyətlərinə aid məsələlərin həlli üçün AMEA-nın elmi-tədqiqat müəssisələri və digər təşkilatlarından mütəxəssislər cəlb etmək.

4.4. İdarənin səlahiyyətlərinə aid məsələlərə dair AMEA-nın hüquqi aktlarının layihələrini hazırlamaq.

 

 5. İdarənin işinin təşkili

5.1. İdarənin rəhbəri/rəisi müəyyən edilmiş qaydada  AMEA prezidenti tərəfindən təyin olunur və işdən azad edilə bilər.

5.2. İdarə rəsinin müavinləri, İdarənin şöbə rəisləri və digər əməkdaşlar beynəlxalq əlaqələr üzrə məsələlərə nəzarət edən AMEA-nın vitse-prezidenti ilə razılaşdırılmış şəkildə İdarə rəisinin təqdimatı ilə AMEA rəhbərliyi tərəfindən təyin edilir və işdən azad edilir.

5.3. İdarə rəisi öz səlahiyyətləri daxilində:

5.3.1. İdarənin qarşısında duran funksiyaların icrasını təmin edir və onların icrası üçün məsuliyyət daşıyır;

5.3.2. İdarənin səlahiyyətlərinə dair məsələlər üzrə AMEA rəhbərliyini dövlət oraqnları, yerli özünüidarəetmə orqanları, ictimai və digər birliklərdə təmsil edə bilər.

5.3.3. İdarənin struktur bölmələrinin rəhbərləri arasında vəzifə bölgüsü təyin edir, struktur bölmələrinin əsasnaməsini və işçilərin vəzifə təlimatlarını təsdiq edir;

5.3.4. AMEA müvafiq idarəsi ilə birgə İdarənin struktur və ştat cədvəlini hazırlayır və təsdiq edilməsi üçün Rəyasət Heyətinə təqdim edir;

5.3.5. İdarənin əməkdaşlarının vəzifəyə təyin edilməsi və vəzifədən azad edilməsi, onların təşviqi və mükafatlar, eləcə də intizam sanksiyaların tətbiqi üzrə təkliflər verir;

5.3.6. İdarənin adından göndərilən sənədləri imzalayır;

5.3.7. İdarənin səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə AMEA-nın hüquqi aktları və digər sənədlərin layihələrini razılaşdırır;

5.3.8. İdarənin səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə vətəndaşlar və təşkilat nümayəndələrinin şəxsi qəbulunu həyata keçirir;

5.3.9. İdarənin əməkdaşlarının AMEA-nın daxili əmək qaydalarına, vəzifə təlimatlarına və müəyyən edilmiş qaydada xidməti sənədlərlə işləmələrinə riayət etmələrini təmin edir;

5.3.10. AMEA-nnın normativ hüquqi aktlarına uyğun olaraq digər səlahiyyətləri həyata keçirir. 

© AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2019